ГЕРБ Меню
101

Красимир
Вълчев

Икономист

Красимир Георгиев Вълчев е магистър по „Публични финанси“. Завършил е Икономическия университет – Варна. Преминал е обучение по „Бюджет и финансово управление“ в университета „Дюк“ – САЩ. Министър на образованието по време на 44-ото Народно събрание. В периода 2002 – 2009 г. работи на различни длъжности в Министерството на финансите. От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на Министерството на образованието и науката. В периода април – май 2017 г. е началник отдел в дирекция „Финансиране на общините“ в Министерството на финансите. Народен представител от ПП ГЕРБ в 46-ото Народно събрание на Република България.

101
Красимир

Образование:
Магистър по публични финанси. Завършил е Икономическия университет – Варна. Преминал е обучение по „Бюджет и финансово управление“ в университета „Дюк“ – САЩ.

Професионален опит:
Министър на образованието по време на 44-то Народно събрание.
В периода 2002-2009 г. работи на различни длъжности в Министерството на финансите. От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на Министерството на образованието и науката. В периода април-май 2017 г. е началник отдел в дирекция „Финансиране на общините“ в Министерството на финансите.